Tuesday, November 17, 2009

BuDaYa

budaya ada 2 : budaya material n budaya non material.
budaya material = budaya kebendaan yang bersifat maujud n dapat dilihat dipegang oleh pancaindera manusia.
budaya non material = budaya bukan kebendaan yang bersifat abstrak berkait rapat dengan kerohanian.
contoh budaya material = pakaian, makanan, binatang, kenderaan, benda dan lain2 yang boleh dipegang oleh manusia.
contoh budaya non material = agama, istiadat, kepercayaan, sistem panggilan, sihir dan sebagainya.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
masalah budaya dalam penterjemahan - apabila seseorang tidak dapat memahami langsung mengenai budaya latar kehidupan masyarakat dalam teks yang dikaji, maka penterjemahan yang disampaikan tidak dapat disampaikan dengan baik n akan berlaku perselisihan faham, pendapat, dan pandangan tidak kira dalam budaya bahasa sumber ataupun budaya bahasa penerima.

1. jarak linguistik dan budaya
- nilai sistem budaya dalam BM yang mempunyai 2 dimensi, tetapi tiada dalam BI.
- cth: penggunaan kata ganti nama diri ke-2 (kita / kami) tapi dalam BI (we)

2.konteks dalam bahasa sumber
- sangat penting untuk memahami budaya yang luas dalam mana2 warta sekalipun.
- makna dalam sesuatu suasana budaya perlu berhubung dengan budang yang lebh luas dalam pemikiran manusia.
- kadang2 konteks dalam bahasa sumber itu tidak dapat dikekalkan kerana makna yang kurang sesuai.

3. perbezaan budaya -
- dipengaruhi oleh faktor geografi, persekitaran, peradaban hidup, dan pengalaman sesebuah masyarakat.
- ciri2 yang ditekankan kebudayaan barat dan timur.

4. pembatasan budaya
- berpunca daripada perbezaan budaya dan keterbatasan beberapa unsur budaya sesebuah masyarakat.
- mempunyai pelbagai istilah bagi budaya Melayu tetapi BI hanya satu istilah untuk menggambarkan semua istilah tersebut.

5. peminjaman budaya
- apabila istilah tidak terdapat dalam bahasa sumber maka istilah yang khusus satu lawan satu bagi padankan konsep tersebut.
- dilakukan secara keseluruhan dengan meminjam unsur budaya dan dipadankan dengan kata dalam BM

6. konotasi budaya
- aspek makna yang melibatkan sikap, emosi, penyampaian, dan tindak balas emosi penerima.
- juga boleh meliputi mana2 perkataan, frasa, ungkapan, dan ayat yang mempunyai konotasi tersendiri dalam sesebuah masyarakat.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
pendekatan penterjemahan ada 2 : penterjemahan secara langsung dan penterjemahan secara tak lansung
secara langsung = harfiah, literal, semantik, relevans, formal
secara tak langsung = dinamisme, komunikatif, bebas, idiomatik
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
tugasan : aspek budaya dalam buku Harry Potter and The Prisoner of Azkaban.
group : meera, stacey, joyner, surina, n zarina

tutorial =
larasa kreatif : The Big Great Dog, When The Toys Walked Home, The Spotted Cow, The Magic Wash-Tub, The Enchanted Shoe Lace
laras sains : Bionic Eyes, Was Galileo Wrong, Electric Nose, Glass From Space, Flying Into The Future.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
inilah yang meera pelajari tuk paper penterjemahan. ada banyak lagi tapi yang ni lau masuk lam exam memang seronok ni nak karang. huhuhu.. hope dapat score paper Dr Puteri. lalalala ^_^

No comments: